Skal vi afspænde og lave meditation bagefter?

Vi kommer ikke uden om det. Der hører afspænding og meditation/fordybelse med til en yoga-time. Nogle instruktører påstår endda, at yoga-øvelserne blot er indledningen til den rigtige yoga, nemlig meditationen.

Efter lang tids praktiseren af yoga er jeg tilbøjelig til at give dem ret. Der sker nogle forandringer i vores krop og sind, som vi måske ikke kan se eller umiddelbart mærke, men som langsomt giver os bedre helbred, langt større velvære og - er min påstand - gør det muligt at sammensmelte krop og sind i højere grad end vores i øvrigt fortravlede verden tillader os. Se også afsnittene om yoga set fra et fysiologisk (http://www.anetteziska.dk/44461936) og psykologisk (http://www.anetteziska.dk/44461937) perspektiv.

DERFOR; er der altid afsat tid til afspænding og meditation. Oftest bruger jeg de sidste 5-10 minutter af lektionen til dette, og jeg kan indrømme så meget som, at ingen har nogensinde lidt skade af det - et par stykker er måske faldt lidt i søvn undervejs!