Hypnoterapi forløbet

Det terapeutiske aspekt

Hypnoterapi er en kombination af forskellige terapeutiske redskaber, som bliver anvendt under hypnosetilstanden.

Terapi kan defineres som "alt hvad der gøres for at flyte nogen mod et bedre helbred og en større helhed". Anvendelsen af hypnoterapeutiske redskaber under hypnosen sker således for at flytte dig mod et bedre helbred og en større helhed.

Hypnoterapi anvendes også for at hjælpe dig til at nå dine mål, hvor intet andet har hjulpet. På oversigten over hypnosens områder, kan du se en liste over alle de arbejdstemaer, man med succes kan arbejde med i hypnosetilstanden.

Uddannet under Danmarks eneste sammenslutning for 5-Path hypnostisører, er du garanteret, at jeg arbejder under forsvarlige retningslinier og med gennemprøvede værktøjer.