Fokus og koncentration

Særligt børn (og voksne) med ADHD er udfordrede i forhold til at bevare fokus og koncentrationen i længere tid ad gangen. I dag tilbyder samfundet medicin, ofte Ritalin, og intet andet til at afhjælpe dette besvær.

Men der findes alternative måder at forbedre livskvaliteten på, både for ADHD-diagnostiserede - og alle andre, nemlig ved hjælp af lette yogaøvelser sat sammen med vejrtrækningsteknikker.

YOFLOW er baseret på principperne fra Yoga Calm for Children (R), som med sine 5 forskellige tilgange enten lægger vægten på jordforbindelse, styrke, fællesskab, stilhed eller lytten.

Yoflow tilbyder en række lege og øvelser, der udnytter det bedste fra yogaen, omsætter det til børnehøjde, også tilpasset børn med særlige behov, og som kan bruges både i og udenfor skolen. 

Det kan forekomme forrygende simpelt - det er det - og det virker!!